Cập nhật tình hình đường ven sông và cầu qua đảo Kim Cương.