MẶT BẰNG DỰ ÁN ONE VERANDAH QUẬN 2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

1PN-1

Diện tích sàn: 55,86 m2
Diện tích sử dụng: 49,74 m2

1PN-2

Diện tích sàn: 58.47 m2
Diện tích sử dụng: 52.25 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

2PN-7

Diện tích sàn: 81.02 m2
Diện tích sử dụng: 73.25 m2

2PN-6

Diện tích sàn: 81,28 m2
Diện tích sử dụng: 73,61 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

3PN-2

Diện tích sàn: 108.05 m2
Diện tích sử dụng: 98.14 m2